មូលដ្ឋានដែកនៃសរសៃធន់នឹងកំដៅ

  • Base metal of heat resistance fibrils

    មូលដ្ឋានដែកនៃសរសៃធន់នឹងកំដៅ

    ជាតិសរសៃដែកនិងផលិតផលរបស់វាជារបស់វត្ថុធាតុដើមដែលកំពុងដំណើរការថ្មីៗ។ ជាតិសរសៃនេះត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈជាមួយនឹងផ្ទៃដីធំ, ចំហាយកំដៅខ្ពស់, ប្រតិបត្ដិការអគ្គិសនីល្អ, ការបត់បែនល្អ, ភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្មសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់និងភាពធន់នឹងការ corrosion ល្អ។