ផលិតផលអាម៉ូញ៉ូម

  • EMC Common Mode Choke Cores

    អេមអេសអេសអេសអេសអេសធម្មតា

    ម៉ាស៊ីនបោកគក់របៀបសាមញ្ញ (ស៊ីស៊ីស៊ី) ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ក្រាបអេអាយអាយអាយជាមួយនឹងការរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចនិងការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (អេអាយអាយ) នៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនី។